Vse za dom

Uporabno dovoljenje

Pri gradnji hiše ali drugega objekta, se običajno spomnimo najprej na gradbeno dovoljeno in, če tega imamo urejenega, že načrtujemo gradnjo. Kaj pa uporabno dovoljenje (www.enplan.si/arhitektura-projektiranje/pridobitev-uporabnega-dovoljenja/), ali imamo tudi tega?

Gradnja hiše se ne začne pri sami gradnji ampak pri urejanju dokumentacije za to in sicer potrbujemo kar nekaj dovoljenj, da se gradnja sploh lahko prične. Če teh nimamo, se žal lahko obrišemo pod nosom in kljub temu, da imamo zemljo, na kateri bi lahko mirno gradili, je žal v določenem trenutku neuporabna. Ko pa imamo vse urejeno, pa lahko začnemo z gradnjo.

Če je gradbeno dovoljenje že pred nami, je še potrebno eno dovoljenje, katero se imenuje uporabno in sicer gre za dovoljenje, ki se izda na podlagi opravljenega tehničnega pregleda. Tako moramo zahtevo vložiti pri upravnem organu, kateri je izdal gradbeno dovoljeno. Eno brez drugega žal ne gre. Običajno nanj čakamo nekje 15 dni.

Nekoč morebiti tovrstna dovoljenja niso bila tako zelo pomembna in smo gradili po želji. Dovolj je bilo, da smo imeli lep kos zemlje, da se je gradnja objekta pričela. Četudi je morebiti že takrat veljal zakon, pa vendar še ni bilo tako zelo strogo kot nekaj let kasneje, ko smo lahko tudi bili denarno kaznovani za prekršek gradnje brez ustreznih dovoljenj.

Uporabno dovoljenje je verjetno še samo korak do naših sanj, do pričetka gradnje objekta, tako da dejansko niti ni potrebno več veliko ampak zgolj tehnični pregled, katerega opravijo strokovnjaki. Če ti presodijo, da je objekt varen za okolje in ne predstavlja nobenih slabih strani, se lahko gradnja takoj prične.

Sedaj, ko imamo gradbeno dovoljenje in tudi uporabno, je verjetno čas, da poskrbimo za material, delavce in vse ostalo, če še mogoče nismo. Arhitekti so tudi najverjetneje že opravili svojo nalogo in poskrbeli za natančen izris objekta.

Pred gradnjo kakršnegakoli objekta, se je dobro pozanimati o vseh dovoljenih, ki so zanj pomembni in potrebni, da ne bi imeli kasnejših težav z zakonom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *