Uncategorized

Bolniški dopusti močno v porastu


Raziskave so pokazale, da je bolniški dopust pri nas v Sloveniji močno v porastu. Tudi številne detektivske agencije poročajo, da vsakodnevno opravijo vsaj eno kontrolo ali nadzor bolniškega dopusta. Te delodajalec najame v primeru, ko sumi, da je bolniški dopust neupravičen.

Neupravičen bolniški dopust je v resnici škodljiv za celotno podjetje. Daje namreč negativni znak tudi ostalim zaposlenim, obenem pa ustvarja še negativno klimo v kolektivu.

V današnjem prispevku vam bomo zaupali, kako lahko delodajalec ukrepa v primeru, če sumi na neupravičeno bolniško. V okviru tega vam bomo predstavili dve izjemno priljubljeni detektivski storitvi. To sta kontrole bolniškega staleža in nadzor bolniškega dopusta. Osrednjo vlogo pa bo imel detektiv, ki taki storitvi opravlja za lastnike podjetij.

Kontrole bolniškega staleža

Detektiv kontrole bolniškega staleža opravlja na naslovu prebivališča delavca. To je predvsem preventivno delo. Njegov glavni namen je zmanjšati število odsotnosti ljudi, ki to izkoriščajo. Detektiv pri tej storitvi ugotavlja, ali delavec na bolniški spoštuje bolniški red ali ne. Poleg tega detektiv lahko pridobi še druge pomembne podatke, ki se navezujejo na delavčevo odsotnost z dela.

Nadzor bolniškega dopusta

Nadzor bolniškega dopusta velja za veliko bolj zahtevno operativno delo odvetnika kot pa je kontrola bolniškega staleža. Ta storitev vključuje nadzor delavca. Zanj se ugotovi, kaj dejansko počne v času bolniške odsotnosti. Ko se nadzor zaključi, mora detektiv o tem delu napisati še ustrezno poročilo. Delodajalec pa se posledično odloči, kako bo v nadaljevanju postopal z delavcem. Če se ugotovijo kršitve, se delavca lahko legitimno in zakonito kaznuje. To se lahko naredi z opominom ali celo z odpovedjo delovnega razmerja.

Če ste delodajalec in še so vaši delavci prepogosto na bolniški ter sumite, da je ta neupravičena, smo vam predstavili odlično rešitev, kako taki stvari lahko na najhitrejši in tudi na najbolj profesionalen način pridete do dna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *